Actuacions de millora a les instal·lacions de Vialnetvic

Fase II: Es canvia la tanca perimetral de la deixalleria.

9 de gener de 2017

Al llarg del mes de desembre Vialnetvic està duent a terme diferents accions per millorar les seves instal·lacions. La última millora ha estat el canvi de la tanca perimetral de la deixalleria.

El tancament perimetral s’ha realitzat seguint dos models diferents:

A la part davantera de les instal·lacions de la deixalleria s’ha continuat amb la mateixa tipologia de tancament que hi ha a l’entrada d’usuaris de la mateixa. S’ha aixecat un mur de blocs sobre el que s’ha col·locat una tanca perimetral d’acer galvanitzat.

El lateral i la part posterior de la deixalleria s’ha canviat la balla que hi havia per una tanca perimetral més alta que l’anterior i de material més rígid, al capdamunt de la qual si ha col·locat un filat espinós.

Amb aquestes mesures es vol dificultar l’entrada de persones no autoritzades a la deixalleria i les sostraccions de material valoritzable que es produeixen.