AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE VIALNETVIC

S’inicia un procés de selecció urgent per ampliar la borsa de treball de Vialnetvic

14 d'octubre de 2020

Donat que actualment la borsa de treball de Vialnetvic es troba exhaurida, resulta oportú convocar un nou procés selectiu per ampliar la borsa actual, amb caràcter URGENT.

En aquest sentit, són aplicables les mateixes bases publicades el 18 de maig de 2020, amb l’única excepció que, donat el caràcter urgent de la convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds es redueix a 4 dies naturals des de la publicació al web. El termini per presentar sol·licituds finalitzarà el dia 18 d’octubre.

Les persones que superin aquest procés passaran a formar part de la borsa de treball a partir del lloc número 16.