La deixalleria de Vic reb la visita de l’escola Estel

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria a uns escolars molt especials amb una visita a les seves instal·lacions.

19 de desembre de 2018

El dia 14 de desembre un grup d’alumnes de l’Escola Estel, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquesta visita ha estat que els escolars coneguessin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També s’ha desvinculat la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries, permetent entendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita s’ha estructurat en realitzar un recorregut guiat per les instal·lacions; en el que s’ha donat a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Els alumnes a més a més, van portar residus de casa de tal manera que al llarg de la visita els van poder anar distribuint en els diferents contenidors.