La deixalleria de Vic reb la visita de l’escola Sagrat Cor

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a les seves instal·lacions.

7 de desembre de 2018

imatge 3
imatge 1
imatge 4
imatge 5
imatge 6

El dia 27 de novembre dos grups de quart de primària de l’Escola Sagrat Cor, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en dues parts ben diferenciades:

-En la primera es va realitzar una recorregut guiat en el que es va donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

– En la segona part, el grup es va subdividir en dos i es van portar a terme dues activitats més dinàmiques en les que els alumnes havien de relacionar parelles o realitzar una segona volta a les instal·lacions de la deixalleria per detectar un intrús. Posteriorment els subgrups es van intercanviar, per tal que tots els alumnes poguessin participar