Entra en funcionament la web de VialnetVic

Posem en marxa el nou web de VialnetVic com a eina de millora envers els clients.

26 de maig de 2016

Vialnetvic ha creat una nova web per tal de donar a conèixer l’empresa, la seva estructura, fer públics tots els serveis que ofereix, i ser una eina de millora envers als clients.