La deixalleria de Vic reb la visita de l’Escola Salarich

18 de febrer de 2019

El dia 15 de febrer dos grups de quart de primària de l’Escola Salarich, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.
L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.
La visita es va estructurar en dues parts ben diferenciades:
-En la primera es va realitzar un recorregut guiat en el que es va donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.
.- En la segona part, el grup es va subdividir en dos i es van portar a terme dues activitats més dinàmiques en les que els alumnes havien de relacionar parelles o realitzar una segona volta a les instal·lacions de la deixalleria per detectar un intrús. Posteriorment els subgrups es van intercanviar, per tal que tots els alumnes poguessin fer les dues activitats. Aquestes activitats permeten valorar que han après els alumnes en la visita.
Al final de la visita es va entregar a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.

dig
dig
cof
dig