LA DEIXALLERIA DE VIC REP LA VISITA DEL GUILLEM DE MONTRODON

Vialnetvic dona a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

10 de febrer de 2022

Els dies 9 i 10 de febrer quatre grups de primària de l’Escola Guillem de Montrodon han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic (dos grups de segon i dos grups de primer).
L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

Les visites escolars s’han vist afectades per la pandèmia de Covid-19 que estem vivint i per tant no es poden realitzar com es feien en anys anteriors. Actualment en la visita es realitza un recorregut guiat en el que es dona a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Un cop finalitzada la visita, s’ha subministrat material al mestre per treballar a l’escola una activitat en la que els alumnes han de relacionar parelles. I també s’ha fet entrega d’una bossa de roba per realitzar la compra i evitar utilitzar bosses d’un sol ús. Amb aquest gest és pretén fer prendre consciencia de la importància de reduir els residus.