LA DEIXALLERIA DE VIC REPREN L’ACTIVITAT COM A SERVEI ESSENCIAL

La deixalleria de Vic torna a oferir servei de recepció de residus per activitats industrials

19 d'abril de 2020

A partir del dilluns 20 d’abril la deixalleria de Vic torna a l’activitat de forma parcial per donar servei exclusivament a les activitats industrials i comercials que en els últims dies han pogut tornar a obrir. No s’acceptaran aportacions de residus per part de particulars.

La deixalleria estarà oberta en horari reduït de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00. I s’establiran tot un seguit de mesures d’obligat compliment com a prevenció del Covid-19:
 Es limitarà l’aforament de la deixalleria a tres usuaris descarregant de forma simultània.
 Només es permetrà un viatge per usuari al dia per evitar la saturació de recepció de residus de la deixalleria.
 No es permetrà més d’un usuari descarregant en el mateix contenidor.
 Serà obligatòria la utilització d’EPI’s per poder accedir a les instal·lacions: mascareta i guants
 Es disposarà de dispensador de hidro-alcohol que hauran d’utilitzar els usuaris a l’entrada i sortida.

Es recorda que el servei de deixalleria mòbil continua anul·lat al tractar-se d’un servei que es dona a particulars i per tant considerar-se un servei no essencial.