LA DEIXALLERIA MÒBIL ARRIBA A UN NOU SECTOR DE LA CIUTAT.

S’incorporen els barris de Sant Llàtzer i les Quatre Estacions al servei de deixalleria mòbil.

20 de gener de 2020

En data 16 de gener de 2020 s’ha iniciat el servei de deixalleria mòbil als barris de Sant Llàtzer i les Quatre Estacions. Aquest servei es durà a terme el tercer dijous de cada mes i s’amplia d’aquesta forma a 10 les ubicacions on la deixalleria mòbil dóna servei.

La deixalleria mòbil s’ha instal·lat al c/ Francesca Bonnemaison per donar servei a quests dos barris.
El primer dia de servei van utilitzar la deixalleria mòbil 35 usuaris aportant-hi principalment residus d’electrònica, piles i oli vegetal. Dels 35 usuaris, la majoria eren d’altres barris de la ciutat que l’utilitzen habitualment.