L’ASSOCIACIÓ TAPÍS VISITA LA DEIXALLERIA DE VIC

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria a un grup de joves vinculats a l’Associació Tapís.

12 de desembre de 2023

El dia 20 de novembre un grup de joves vinculats a l’Associació Tapís, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu de la visita és que aquests joves coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita ha consistit en un recorregut guiat per donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.