L’ESCOLA ANDERSEN VISITA LA DEIXALLERIA DE VIC

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

31 de maig de 2022

El dia 30 de maig dos grups de tercer de primària de l’Escola Sagrat Cor, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en dues parts ben diferenciades:
-En la primera es va realitzar un recorregut guiat en el que es va donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Al final de la visita es va entregar a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits de reducció de residus.