L’ESCOLA EL PETIT MIQUEL VISITA LA DEIXALLERIA DE VIC

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

8 de febrer de 2022

El dia 7 de febrer un grup de sisè de primària de l’Escola el Petit Miquel (Sant Miquel dels Sants), ha visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

Les visites escolars s’han vist afectades per la pandèmia de Covid-19 que estem vivint i per tant no es poden realitzar com es feien en anys anteriors. La visita ha consistit en realitzar un recorregut guiat en el que es dona a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Un cop finalitzada la visita, s’ha subministrat material al mestre per treballar a l’escola una activitat en la que els alumnes han de relacionar parelles. I també s’ha fet entrega d’una bossa de roba per realitzar la compra i evitar utilitzar bosses d’un sol ús. Amb aquest gest és pretén fer prendre consciencia de la importància de reduir els residus.