L’ESCOLA EL PETIT MIQUEL VISITA LA DEIXALLERIA DE VIC

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

19 de març de 2021

El dia 19 de març un grup de sisè de primària de l’Escola el Petit Miquel (Sant Miquel dels Sants), ha visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

Les visites escolars s’han vist afectades per la pandèmia de Covid-19 que estem vivint i per tant no es poden realitzar com es feien en anys anteriors. La visita s’estructura de tal manera que el grup classe s’ha de dividir en dos:
-El primer grup realitza un recorregut guiat en el que es dona a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.
.- El segon grup porta a terme una activitat en la que els alumnes han de relacionar parelles.

Posteriorment els grups s’intercanvien, per tal que tots els alumnes puguin fer les dues activitats.