L’ESCOLA GUILLEM DE MONTRODON VISITA LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

16 de febrer de 2024

El dia 6 i 16 de febrer dos grups de segon de primària i dos grups de primer de primària de l’Escola Guillem de Montrodon, van visitar les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en dues parts ben diferenciades:

-En la primera es va realitzar una recorregut guiat en el que es va donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

.- En la segona part, el grup va portar a terme una activitats més dinàmiques en les que els alumnes havien de relacionar residus amb la gestió posterior que se’n fa. Detectar errors en les relacions de parelles etc. Aquestes activitats permeten valorar que han après els alumnes en la visita.

Al final de la visita es va entregar a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.