L’IES VIC VISITA LA DEIXALLERIA DEL MUNICIPI

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria a alumnes de cicles formatius amb visites a les instal·lacions.

8 d'abril de 2024

El dia 3 d’abril un grup d’alumnes del cicle formatiu de grau mig d’activitats comercials van visitar les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és conèixer l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que es generen. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita va consistir en un recorregut guiat en el que es va donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

En aquest grup d’alumnes també es volia conscienciar de la posada al mercat de diferents productes que poden acabar suposant un problema ambiental de reciclatge. Cal tenir present la economia circular i els diferents elements a tenir en compte des del disseny d’un producte fins a la fi de la seva vida útil.