Nova retolació de la deixalleria

Millorem la retolació de la deixalleria de Vic instal·lant dos nous rètols.

26 de maig de 2016

Aquesta setmana s’ha col·locat la nova retolació a la deixalleria de Vic. S’ha substituït el cartell d’accés a les instal·lacions que presentava confusió i estava en un estat deteriorat.

SANYO DIGITAL CAMERA

També s’ha canviat el cartell dels residus admesos i no admesos a la deixalleria de Vic, actualitzant-lo amb la incorporació de residus nous que actualment també es recullen i eliminant els residus que ja no s’estan acceptant a la deixalleria. Aquest cartell s’ha fet més entenedor incorporant pictogrames per cadascun dels residus llistats. També s’hi ha incorporat l’adreça web de l’Ajuntament de Vic on es detalla el calendari i ubicacions de la deixalleria mòbil.