PUBLICACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS

Es publica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la selecció per una borsa de treball

11 de juny de 2021

El 4 de juny va finalitzar el termini de presentació d’instàncies de participació al procés selectiu. Tots els aspirants compleixen amb els requisits d’admissió establerts, per tant han estat tots admesos.

En data 11 de juny de 2021 s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a al creació d’una borsa de treball a Vialnetvic.
Els aspirants admesos estan convocats a les entrevistes que conformen la segona part del procés de selecció, segons les bases reguladores, i que es realitzaran els dies 15, 18, 21, 22, 28, 29 i 30 de juny.

El llistat d’aspirants admesos, així com la data i hora de les entrevistes es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de Borsa de Treball.