PUBLICACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS

Es publica la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la selecció per una borsa de treball

25 de juny de 2020

El 14 de juny va finalitzar el termini de presentació de documentació i al·legacions dels aspirants que havien estat exclosos provisionalment. Un cop avaluada tota la documentació, en data 25 de juny de 2020 s’aprova la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu per a al creació d’una borsa de treball a Vialnetvic.

Els aspirants admesos estan convocats a les entrevistes que conformen la segona part del procés de selecció, segons les bases reguladores, i que es realitzaran entre els dies 1 i 3 de juliol.

El llistat d’aspirants admesos i exclosos definitivament, així com la data i hora de les entrevistes es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de Borsa de Treball.