PUBLICACIÓ DEL RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ I LA BORSA DE TREBALL DEFINITIVA

Es publiquen els resultats de les entrevistes i concurs de mèrits dels aspirants del procés de selecció per la borsa de treball

23 de maig de 2024

En data 26 d’abril van finalitzar les entrevistes dels aspirants que havien estat admesos en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de peó de neteja viària per Vialnetvic.

Un cop valorats els resultats de les entrevistes dels aspirants presentats i els mèrits acreditats per cadascun d’ells, es publiquen els resultats a l’apartat de la borsa de treball d’aquesta mateixa pàgina web.

En aquest mateix apartat, també es poden consultar els aspirants que han quedat inclosos en la mateixa, així com l’ordre de crida que es seguirà en cas de necessitat de substitució de personal de Vialnetvic. L’ordre de crida ha quedat establert segons la puntuació aconseguida per cadascun dels aspirants.