PUBLICACIÓ DEL RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL

Es publiquen els resultats de les entrevistes i mèrits dels aspirants del procés de selecció per ampliació de la borsa treball

19 d'agost de 2021

En data 18 d’agost es van realitzar les entrevistes dels aspirants que havien estat admesos en el procés de selecció per a la ampliació d’una borsa de treball de peó de neteja viària per Vialnetvic.

Un cop valorats els resultats de les entrevistes dels aspirants presentats i els mèrits acreditats per cadascun d’ells, es publiquen els resultats a l’apartat de la borsa de treball d’aquesta mateixa pàgina web; així com l’ordre de crida que es seguirà en cas de necessitat de substitució de personal de Vialnetvic. L’ordre de crida ha quedat establert segons la puntuació aconseguida per cadascun dels aspirants.