PUBLICACIÓ DEL RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Es publiquen els resultats de les entrevistes i concurs de mèrits dels aspirants del procés de selecció per la borsa de treball

8 de juliol de 2020

En data 6 de juliol van finalitzar les entrevistes dels aspirants que havien estat admesos en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de peó de neteja viària per Vialnetvic.

Un cop valorats els resultats de les entrevistes dels aspirants presentats i els mèrits acreditats per cadascun d’ells, es publiquen els resultats a l’apartat de la borsa de treball d’aquesta mateixa pàgina web.

Dins d’aquesta mateixa setmana es publicarà l’ordre de crida dels diferents aspirants en la borsa de treball.