PUBLICACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS A CONDUCTOR ADMESOS

Es publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per la creació d’una borsa de treball

23 d'agost de 2021

Un cop avaluada la documentació aportada pels aspirants, en data 23 d’agost s’aprova i publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball de conductors.

Els aspirants provisionalment exclosos disposen de 3 dies naturals, fins dijous 26 d’agost, per tal de presentar al·legacions, reclamacions o documentació que considerin oportuna.

El llistat es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de Borsa de Treball.