PUBLICACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS A LA BORSA DE TREBALL

Es publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per la creació d’una borsa de treball

20 d'abril de 2022

Un cop avaluada la documentació aportada pels aspirants, en data 20 d’abril s’aprova i publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.
Els aspirants provisionalment exclosos disposen de 3 dies naturals, fins dissabte 23 d’abril, per tal de presentar al·legacions, reclamacions o documentació que considerin oportuna.
El llistat es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de Borsa de Treball.