PUBLICACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS

Es publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos per la creació d’una borsa de treball

10 de juny de 2020

Un cop avaluada la documentació aportada pels aspirants; en data 10 de juny s’aprova i publica el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.

Els aspirants provisionalment exclosos disposen de 3 dies naturals (fins diumenge 14 de juny) per tal de presentar al·legacions, reclamacions o documentació que considerin oportuna.

El llistat es pot consultar en aquesta mateixa pàgina web a l’apartat de Borsa de Treball.