UN GRUP DEL CENTRE EINA VISITA LA DEIXALLERIA DE VIC

Vialnetvic dona a conèixer el servei de deixalleria al servei d’inserció laboral Eina.

26 de maig de 2021

El dia 19 de maig un grup de persones que estudien a Eina (servei d’inserció laboral per persones amb discapacitat intel·lectual), van visitar les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és donar a conèixer l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que es generen. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

Les visites s’han vist afectades per la pandèmia de Covid-19 que estem vivint i per tant no es poden realitzar com es feien en anys anteriors. La visita consisteix en realitzar un recorregut guiat en el que es dona a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. Quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.