VIALNETVIC APLICA UN PLA DE PREVENCIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS

16 de març de 2020

Des del primer moment que es va donar l’alerta per COVID-19 s’ha treballat internament amb els serveis de prevenció de l’empresa per tal de facilitar les indicacions necessàries a tota la plantilla.
Les mesures preventives aplicades són:
– S’ha informat als treballadors de com prevenir el COVID-19 i com rentar-se les mans.
– Instal·lació de dispensadors de solucions hidroalcohòliques al centre de treball.
– Els treballadors han de venir canviats de casa.
– Es controla l’aforament en àrees comunes.
– Es neteja amb productes desinfectants les parts més sensibles de les cabines dels vehicles.
– Els vehicles circularan amb les finestres obertes.
– S’ha intensificat la neteja de les instal·lacions del centre de treball.
– S’ha previst un pla d’actuació en front a contagis a l’empresa per mantenir el servei.