VIALNETVIC DISPOSA DE TRES VEHICLES NOUS

Vialnetvic disposa de tres vehicles nous per a la recollida dels contenidors de multiproducte

31 de desembre de 2020

Vialnetvic disposa de tres vehicles nous per a la recollida dels contenidors de multiproducte. Concretament es tracta de dos camions de càrrega lateral i un vehicle satèl·lit per al moviment de contenidors. Els nous vehicles han permès la renovació dels que prestaven actualment el servei, alguns dels quals tenien 17 anys, estaven totalment amortitzats, molt envellits i tenien avaries constants que no permetien donar un servei de qualitat. L’adquisició dels nous vehicles ha suposat una inversió de 597.722 euros amb càrrec al pressupost municipal.

Els nous vehicles incorporen les darreres tecnologies i dispositius que permeten incrementar la velocitat de càrrega i descàrrega dels contenidors i una major capacitat de compactació. Estan pensats per a la recollida dels contenidors de càrrega lateral que hi ha instal·lats al carrer, però també tenen la possibilitat de buidar contenidors d’altres tipologies.

Els vehicles adquirits, en circulació per la ciutat des de principis de desembre, són EURO VI, els quals comporten una reducció de les emissions de gasos contaminants, de l’ordre d’un 70-80% dels òxids de nitrogen (NOx) i un 80% de les partícules en suspensió (PM10).