Vialnetvic incorpora una nova escombradora a la flota de vehicles

Vialnetvic continua renovant la flota de vehicles incorporant una nova escombradora per prestar el servei de neteja viaria del

25 de juliol de 2019

En data 23 de juliol de 2019 ha començat a treballar en el servei de neteja de polígons un vehicle escombradora nou. Vialnetvic disposava fins al moment d’una escombradora d’aspiració que presentava signes d’envelliment amb averies freqüents que dificultaven poder donar un servei òptim de neteja viaria. Així doncs, des de Vialnetvic s’ha decidit adquirir una escombradora nova.

L’escombradora adquirida és un model Dulevo 3000, que combina dos sistemes d’escombrat: aspiració i arrossegament. El sistema d’arrossegament recull els residus mitjançant els raspalls i els projecta a un transportador vertical que els trasllada a una tolva de 3.300 litres. El sistema d’aspiració recull la pols que es genera durant les fases de funcionament, així com residus lleugers i mitjançant una turbina que els envia a la tolva. Aquesta combinació d’escombrat la fa ideal per a la neteja de zones amb restes importants de residus, inclús sorra. Per aquest motiu serà destinada bàsicament a la neteja dels polígons de la ciutat i espais amplis i oberts.

Les principals característiques a destacar de la Dulevo 3000 són el seu baix nivell sonor i d’emissió de partícules de pols amb una reducció de la pols fina PM10 del 100%. També destaca per un menor consum de combustible i un estalvi d’aigua de fins el 60%.