Visita de Cicles Formatius de IES Vic a la deixalleria de Vic

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria a diferents grups de persones amb visites a les seves instal•lacions.

19 de desembre de 2016

El dia 7 de desembre els alumnes del Cicle Formatiu de Química Ambiental de l’IES Vic han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic, dins del programa escolar que segueixen de visites a diferents centres de recepció, tractament i reciclatge de residus.

L’objectiu d’aquesta visita és que aquests alumnes coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascú una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.