Visita de l’aula d’acollida a la deixalleria de Vic.

Vialnetvic coopera amb l’Aula d’Acollida de l’Ajuntament de Vic amb visites a la deixalleria.

26 de maig de 2016

El dia 25 de maig un grup de l’Aula d’Acollida de l’Ajuntament de Vic ha visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’Aula d’Acollida és un servei destinat a tots els nouvinguts a la ciutat de Vic per facilitar la seva arribada i acomodació. Dins del programa integral d’acollida s’inclou una visita a les instal·lacions de la Deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que les persones nouvingudes coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. La visita es va estructurar en la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin é s el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels assistents una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’incideix en minimitzar la producció de residus.