Visita de l’Escola Andersen a la deixalleria de Vic

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

30 de maig de 2017

El dia 25 de maig tres grups de 3r de primària de l’Escola Andersen han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

En aquesta ocasió s’han aprofitat les visites dels alumnes de l’Andersen per aplicar el nou guió de visites escolars que vol implantar l’Ajuntament de Vic. L’estructura que s’ha seguit en el nou model ha estat: itinerari per les instal·lacions en què es dóna a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació. Un cop finalitzada l’explicació, s’han dividit els grups classe en dos per realitzar dues activitats diferenciades relacionades amb els residus i el que han après en l’itinerari per les instal·lacions.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.