VISITA DE L’ESCOLA PARE COLL A LA DEIXALLERIA DE VIC

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

16 de maig de 2024

El dia 14 de maig de 2024 quatre grups de l’Escola Pare Coll, dos de I4 i dos de 4rt d’ESO, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita s’ha hagut d’adaptar a les circumstàncies climatològiques del moment amb força pluja. Així doncs, s’ha agrupat als alumnes en una zona coberta des d’on es visualitza tota la instal·lació i se’ls hi ha explicat la normativa d’utilització de la deixalleria. També quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació. Al finalitzar l’explicació, s’ha realitzat un joc participatiu sobre classificació de residus i reciclatge posterior.