Visita de l’Escola Sagrat Cor de Jesús a la deixalleria de Vic

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

15 de juny de 2016

El dia 31 de maig dos grups de l’Escola Sagrat Cor de Jesús han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i comprendre la millora ambiental que suposo la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.