Visita d’un grup d’Eina a la deixalleria de Vic.

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria a diferents grups de persones amb visites a les seves instal•lacions.

16 de juny de 2016

El dia 9 de juny un grup d’EINA, centre de formació i inserció laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual, ha visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic com fan molts d’altres centres educatius del municipi al llarg del curs escolar.

L’objectiu d’aquestes visites és que aquestes persones coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i comprendre la millora ambiental que suposo la recollida selectiva.

La visita es va estructurar en la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascú una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.