Visita de l’Aula d’Acollida a la deixalleria de Vic

Vialnetvic coopera amb l’Aula d’Acollida de l’Ajuntament de Vic amb visites a la deixalleria.

26 d'abril de 2018

El dia 24 d’abril un grup de l’Aula d’Acollida de l’Ajuntament de Vic ha visitat les instal•lacions de la deixalleria de Vic.

L’Aula d’Acollida és un servei destinat a tots els nouvinguts a la ciutat de Vic per facilitar la seva arribada i acomodació. Dins del programa integral d’acollida s’inclou una visita a les instal•lacions de la Deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que les persones nouvingudes coneguin l’existència de les instal•lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. La visita es va estructurar en la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal•lació. A banda de l’explicació oral, s’ha realitzat un joc pràctic amb exemples de classificació de residus per fer la visita més atractiva i interactiva.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels assistents una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’incideix en minimitzar la producció de residus.