Visita de l’Escola Pare Coll a la deixalleria de Vic

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

16 de maig de 2017

El dia 12 de maig quatre grups de l’Escola Pare Coll, dos de P4 i dos de 4rt d’ESO, han visitat les instal·lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal·lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita, pels alumnes de 4rt d’ESO, es va estructurar en donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria, quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar cada residu i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal·lació. Un cop finalitzada l’explicació, els mateixos alumnes de 4rt d’ESO van ser els encarregats de transmetre la informació del que havien après als grups de P4.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.