Visita de l’escola Parecoll a la deixalleria de Vic

Vialnetvic dóna a conèixer el servei de deixalleria als escolars del municipi amb visites a la deixalleria.

27 de febrer de 2018

El dia 22 de febrer quatre grups de l’Escola Pare Coll, dos de P5 i dos de 4rt d’ESO, han visitat les instal•lacions de la deixalleria de Vic.

L’objectiu d’aquestes visites és que els escolars coneguin l’existència de les instal•lacions de la deixalleria, el seu funcionament i la importància de gestionar correctament els residus que generin. També es desvincula la idea de la deixalleria com a dipòsit d’escombraries i permet comprendre la millora ambiental que suposa la recollida selectiva.

La visita, pels alumnes de 4rt d’ESO, es va estructurar en donar a conèixer la normativa d’utilització de la deixalleria. També quins residus són admesos i quins no, on i com cal dipositar-los i quin és el procés de gestió que segueixen un cop l’usuari de la deixalleria ja l’ha deixat a la instal•lació. Al finalitzar l’explicació, els mateixos alumnes de 4rt d’ESO van ser els encarregats de transmetre la informació del que havien après als grups de P5. Aprofitant que els de 4rt d’ESO van fer una segona volta a les instal•lacions amb els alumnes petits de P5, es va realitzar un joc de detecció d’errors entre parelles de residus.

Al final de la visita s’ha entregat a cadascun dels alumnes una bossa tèxtil per fer la compra i evitar l’ús de bosses de plàstic. D’aquesta manera en la visita també s’impulsen hàbits encaminats a la prevenció de producció de residus.