Borsa de treball

Vols treballar amb nosaltres?

En aquest apartat hi pots trobar SELECCIONS EN CURS (ofertes puntuals per ocupar llocs concrets) i la BORSA DE RESERVA (una borsa d'ofertes per cobrir llocs de treball més genèrics).

L'equip humà que forma Vialnet és el nostre principal actiu. Ens permet oferir serveis de qualitat en els diferents àmbits de treball de l'empresa.

Seleccions en curs

Selecció de personal temporal per a la creació d'una borsa de treball 2024

Data de publicació: 19 de març de 2024

Es selecciona personal temporal per cobrir al llarg del 2024 les vacants i substitucions necessàries per la prestació del servei

Selecció de personal temporal per a la creació d'una borsa de treball 2022

Data de publicació: 30 de març de 2022

Es selecciona personal temporal per cobrir al llarg del 2022 les vacants i substitucions necessaries per la prestació del servei

Selecció de personal temporal per a la creació d'una borsa de treball de conductors

Data de publicació: 05 d'agost de 2021

Es seleccionen conductors temporals per cobrir al llarg del 2021 les vacants i substitucions necessaries per la prestació del servei

Selecció de personal temporal per la creació d'una borsa de treball 2021

Data de publicació: 20 de maig de 2021

Es selecciona personal temporal per cobrir al llarg del 2021 les vacants i substitucions necessàries per la prestació del servei

Selecció de personal temporal per a la creació d'una borsa de treball

Data de publicació: 18 de maig de 2020

Es selecciona personal temporal per a cobrir al llarg del 2020 les vacants i substitucions necessàries per a la prestació dels serveis.