Tornar a la borsa de treball

Selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball 2024

Es selecciona personal temporal per cobrir al llarg del 2024 les vacants i substitucions necessàries per la prestació del servei

Vialnetvic requereix de personal per cobrir de forma temporal al llarg del 2024 les vacants i substitucions necessàries en la categoria de peó de neteja viària i operari de punt net per a la prestació del servei.

Mitjançant la selecció de personal es crearà una borsa de treball.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 20 de març i finalitzarà el 3 d’abril.

Les bases reguladores que regeixen el present procés de selecció de treball es poden consultar a continuació.

Publicació de convocatoria de selecció de personal temporal pel 2024

Bases reguladores del procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball pel 2024

Bases reguladores del procés de selecció temporal

Acord de convocatòria de Borsa de Treball pel 2024

Acord de gerència de convocatoria de selecció de personal de nou ingrés, i la renovació de la borsa de treball per a possibles contractacions de les categories de peó de neteja i operari de punt net.

Acord de convocatòria de Borsa de Treball 2024

Publicació del llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos

Es procedeix a publicar el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.
Els aspirants exclosos disposen de tres dies naturals per presentar al·legacions o la documentació necessaria.

Llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos

Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos

Es procedeix a publicar el llistat definitiu d’aspirants admesos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.
Els aspirants admesos poden consultar la data i hora en que han estat convocats a la entrevista que conforma la segona part del procés de selecció.

Decret del llistat definitiu d'aspirants admesos

Ja no s'accepten més inscripcions