Tornar a la borsa de treball

Selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball de conductors

Es seleccionen conductors temporals per cobrir al llarg del 2021 les vacants i substitucions necessaries per la prestació del servei

Vialnetvic requereix de conductors per cobrir de forma temporal al llarg del 2021 les vacants i substitucions necessàries en la categoria de conductor de neteja viària i conductor de recollida per a la prestació del servei.

Mitjançant la selecció de personal es crearà una borsa de treball.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 6 d’agost i finalitzarà el 20 d’agost.

Les bases reguladores que regeixen el present procés de selecció de treball es poden consultar a continuació.

Publicació de convocatoria de selecció de conductors temporals pel 2021

Bases reguladores del procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball de conductors pel 2021

Bases Borsa de Treball Temporal de conductors 2021

Publicació de llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos

Es procedeix a publicar el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball de conductors.
Els aspirants exclosos disposen de tres dies naturals per presentar al·legacions o la documentació necessaria.

Acta de la llista provisional d'aspirants a conductor admesos

Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos

Es procedeix a publicar el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball de conductors.

Es determina l’hora i dia en que els aspirants estan cridats a les entrevistes.

Decret del llistat definitiu d'aspirants admesos

Publicació dels resultats del procés selectiu de la borsa de treball de conductors

Un cop valorats els resultats de les entrevistes dels aspirants presentats i els mèrits acreditats per cadascun d’ells, es publiquen els resultats.

L’ordre de crida ha quedat establert segons la puntuació aconseguida per cadascun dels aspirants.

Resultats del procés de selecció d'una borsa de treball de conductor

Ja no s'accepten més inscripcions