Tornar a la borsa de treball

Selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball

Es selecciona personal temporal per a cobrir al llarg del 2020 les vacants i substitucions necessàries per a la prestació dels serveis.

Vialnetvic requereix de personal per cobrir de forma temporal al llarg del 2020 les vacants i substitucions necessàries en la categoria de peó de neteja viària per a la prestació del servei.
Mitjançant la selecció de personal es crearà una borsa de treball.
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 19 de maig i finalitzarà el 2 de juny.
Les bases reguladores que regeixen el present procés de selecció de treball es poden consultar a continuació.

Publicació de convocatoria de selecció de personal temporal pel 2020

Bases reguladores del procés de selecció de personal temporal per la creació d’una borsa de treball 2020

Bases borsa de treball 2020

Publicació de llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos

Es procedeix a publicar el llistat d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.
Els aspirants exclosos disposen de tres dies naturals per presentar al·legacions o la documentació necessaria.

Acta de la llista provisional d'aspirants admesos

Publicació de llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos

Es procedeix a publicar el llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.
Els aspirants admesos poden consultar la data i hora en que han estat convocats a la entrevista que conforma la segona part del procés de selecció.

Decret d'aspirants admesos i exclosos

Acta de l'òrgan de selecció d'una borsa de treball de Vialnetvic

En data 1 de juliol a les 8:00 hores es constitueix l’òrgan de selecció d’una borsa de treball per a noves incorporacions.
Les entrevistes del procés de selecció havien de realitzar-se a continuació, però han estat suspeses degut a que un dels especialistes designats no ha pogut assistir.
Les entrevistes suspeses entre les 8:30 i les 11:30 del dia 1 de juliol, s’han reprogramat pels dies 3 i 6 de juliol.

Acta 1 Tribunal de selecció de personal

Publicació dels resultats obtinguts en les entrevistes i concurs de mèrits dels aspirants

Un cop valorats els resultats de les entrevistes dels aspirants presentats i els mèrits acreditats per cadascun d’ells, es publiquen els resultats obtinguts.

Dins d’aquesta mateixa setmana es publicarà l’ordre de crida dels diferents aspirants en la borsa de treball, en funció de la puntuació obtinguda per cadascú.

Acta 2. Resultats dels aspirants del primer torn d'entrevistes

Acta 3. Resultats dels aspirants del segon torn d'entrevistes

Acta 4. Resultats dels aspirants del tercer torn d'entrevistes

Acta 5. Resultats dels aspirants del quart torn d'entrevistes

Publicació de la borsa de treball

Es defienixen els aspirants que entren a formar part de la borsa de treball de Vialnetvic; així com l’ordre de crida en que se’ls avisarà per tal de cobrir possibles vacants temporals de personal de Vianetvic.

L’ordre de crida queda establert en funció de la puntuació obtinguda per cadascún dels aspirants en el procés de selecció.

Acta 6. Publicació de la borsa de treball definitiva

Ampliació de la borsa de treball

Donat que actualment la borsa es troba exhaurida, resulta oportú convocar un nou procés selectiu per ampliar-la amb caràcter URGENT.

Convocatoria urgent d'ampliació de la borsa de treball

Publicació del llistat d'aspirants admesos en l'ampliació de la borsa

Es publica el llistat d’aspirants admesos en el procés de selecció per l’ampliació urgent de la borsa de treball de Vialnetvic.
Els aspirants admesos poden consultar la data i hora en que han estat convocats a la entrevista que conforma la segona part del procés de selecció

Publicació del llistat d'aspirants admesos pel procés d'ampliació de la borsa de treball

Publicació de l'ampliació de la borsa de treball

Es defienixen els aspirants que entren a formar part de la borsa de treball de Vialnetvic en el procés de selecció per ampliar-la que s’ha dut a terme.
També es publica l’ordre de crida en que se’ls avisarà per tal de cobrir possibles vacants temporals de personal de Vianetvic.

L’ordre de crida queda establert en funció de la puntuació obtinguda per cadascún dels aspirants en el procés de selecció.

Acta 1. Publicació aspirants definitius per ampliar la borsa de treball

Ja no s'accepten més inscripcions.