Tornar a la borsa de treball

Selecció de personal temporal per la creació d’una borsa de treball 2021

Es selecciona personal temporal per cobrir al llarg del 2021 les vacants i substitucions necessàries per la prestació del servei

Vialnetvic requereix de personal per cobrir de forma temporal al llarg del 2020 les vacants i substitucions necessàries en la categoria de peó de neteja viària i operari de punt net per a la prestació del servei.

Mitjançant la selecció de personal es crearà una borsa de treball.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 21 de maig i finalitzarà el 4 de juny.

Les bases reguladores que regeixen el present procés de selecció de treball es poden consultar a continuació.

Públicació de convocatòria de selecció de personal temporal pel 2021

Bases reguladores del procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball pel 2021

Bases Borsa de Treball Temporal 2021

Acord de convocatòria de Borsa de Treball pel 2021

Acord de gerència de convocatoria de selecció de personal de nou ingrés, i la renovació de la borsa de treball per a possibles contractacions de les categories de peó de neteja i operari de punt net.

Acord de convocatòria de borsa de treball 2021

Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos

Es procedeix a publicar el llistat definitiu d’aspirants admesos en el procés de selecció de personal temporal per a la creació d’una borsa de treball.
Els aspirants admesos poden consultar la data i hora en que han estat convocats a la entrevista que conforma la segona part del procés de selecció.

Decret del llistat definitiu d'aspirants admesos

Correcció d'aspirants admesos i exclosos per la borsa de treball 2021

Publicació dels resultats del procés selectiu de la borsa de treball 2021

Un cop valorats els resultats de les entrevistes dels aspirants presentats i els mèrits acreditats per cadascun d’ells, es publiquen els resultats obtinguts.

Publicació dels resultats del procés de selecció de la borsa de treball

Publicació de la borsa de treball

Es defienixen els aspirants que entren a formar part de la borsa de treball de Vialnetvic; així com l’ordre de crida en que se’ls avisarà per tal de cobrir possibles vacants temporals de personal de Vianetvic.

L’ordre de crida queda establert en funció de la puntuació obtinguda per cadascún dels aspirants en el procés de selecció.

Acord de resolució definitiva del procés selectiu

Ampliació de la borsa de treball

Donat que actualment la borsa es troba exhaurida, resulta oportú convocar un nou procés selectiu per ampliar-la amb caràcter URGENT.

Convocatoria urgent d'ampliació de la borsa de treball

Publicació del llistat d'aspirants definitiu admesos

Es procedeix a publicar el llistat definitiu d’aspirants admesos en el procés de selecció de personal temporal per a l’ampliació de la borsa de treball 2021.
Els aspirants admesos poden consultar la data i hora en que han estat convocats a la entrevista que conforma la segona part del procés de selecció.

Decret d'aspirans admesos per l'ampliació de la borsa de treball 2021

Publicació de la ampliació de la borsa de treball de peó de neteja 2021

Es defienixen els aspirants que entren a formar part de la borsa de treball de Vialnetvic en el procés de selecció per ampliar-la que s’ha dut a terme.
També es publica l’ordre de crida en que se’ls avisarà per tal de cobrir possibles vacants temporals de personal de Vianetvic.

L’ordre de crida queda establert en funció de la puntuació obtinguda per cadascún dels aspirants en el procés de selecció.

Acta 1. Publicació d'aspirants definitius per ampliar la borsa de treball 2021 de peó de neteja

Ja no s'accepten més inscripcions