Neteja viària

Una de les tasques principals de VialnetVic és matenir neta la nostra ciutat. Per fer-ho possible, un equip humà de 36 persones treballa tots els dies de l'any escombrant manualment o amb els vehicles de neteja les voreres, carrers i places.

Més informació

Deixalleries

La ciutat de Vic disposa d'una deixalleria ubicada al carrer Mataró, al Polígon Sot dels Pradals, i d'una deixalleria mòbil que s'instal·la cada dimarts i dimecres en els diferents barris. L'ajuntament ofereix bonificacions sobre l'impost de les escombraries als usuaris de la deixalleria.

Més informació

Recollida multiproducte

VialnetVic és l'empresa encarregada de la recollida dels contenidors de paper, cartró i envasos i del manteniment i neteja dels contenidors de la ciutat, en superfície i soterrats. Des de VialnetVic es fa la gestió dels residus i compta amb un informador ambiental que manté informats els comerços de la ciutat de totes les novetats.

Més informació