Una ciutat neta els 365 dies de l'any

A VialnetVic treballem tots els dies de l'any perquè tots puguem gaudir d'una ciutat neta. Un equip humà de 36 persones s'encarrega de matenir nets carrers, places, voreres, embornals, parcs i zones verdes.

Diàriament, de dilluns a dissabte, els nostres equips treballen a les 6 zones en què tenim dividida la ciutat, incloent també els polígons industrials. Els diumenges i els dies festius també hi ha servei de neteja a la zona centre. L'únic dia de l'any en què no hi ha servei és el dia de Nadal.

Actuacions de neteja diàries

Per mantenir carrers i places nets, es realitzen diversos tipus d'actuacions:

  • Escombrada manual: neteja intensiva de les voreres utilitzant raspalls o escombres per part d’un operari
  • Escombrada mecànica de voreres: disposem de diversos vehicles de neteja autopropulsats destinats a mantenir netes les voreres, vorades, places i zones de vianants. Aquest servei el porta a terme un únic operari que des de la cabina del vehicle realitza la conducció i les operacions de l’escombrada. Es du a terme a carrers o zones de característiques específiques.
  • Escombrada mixta: es realitzen equips de neteja mixtes d’escombrada manual i d’escombrada mecànica per realitzar operacions de neteja intensiva. Els operaris poden anar equipats amb una escombra o amb un bufador, depenent de les característiques de la zona i de les restriccions d’ús definides.
  • Rentat a pressió i neteja d’embornals: neteja a fons de les calçades i paviments amb aigua a pressió. És un rentat d’alt rendiment i molta efectivitat.
  • Brigada: formada per un únic operari i un vehicle de suport. La brigada actua en zones àmplies o on hi ha grans quantitats de residus per recollir; especialment en zones verdes, parcs i entorns dels rius.

VialnetVic disposa també d'un vehicle d'inspecció que s'utilitza per detectar els punts crítics i incidències del servei i així poder actuar-hi amb la major eficàcia i rapidesa possibles.

Servei d'emergències

En cas de nevadespujades d'aigua de les lleres dels rius, ventades, esllavissades o accidents, VialnetVic activa el seu servei d'emergències.

Es tracta d'una servei que actua en situacions que per la seva naturalesa no es poden resoldre únicament amb els serveis bàsics habituals.

El servei d'emergències disposa de tota la flota de vehicles de l'empresa. Però, a més, disposa d'un vehicle Unimog equipat amb un sistema de llançament de sal a la calçada que s'utilitza per evitar glaçades i riscos d'accidents. Aquest servei es realitza de forma puntual sempre que és necessari.