VialnetVic és l'empresa encarregada de la recollida dels contenidors de paper i cartró, i d'envasos.

Servei de recollida

Vic disposa de 414 contenidors de càrrega lateral de plàstic per a la recollida del paper, el cartró i els envasos situats a la via pública, dels quals 17 són soterrats. Els dilluns, dimecres i divendres es buiden tots els contenidors del municipi. La resta de dies de la setmana només es fa recollida de repàs als contenidors que acumulen més volum de residus.

414
contenidors en superfície
17
contenidors soterrats

Per fer aquesta recollida, disposem de 3 vehicles de càrrega lateral equipats per fer aquesta tasca. També disposem d'un vehicle satèl·lit, que és un vehicle més petit que ens permet arribar a zones de difícil accés o maniobrabilitat. També s'utilitza per recollir els contenidors situats al costat esquerre del sentit de circulació, que els vehicles de càrrega lateral no poden recollir. El vehicle satèl·lit s'encarrega de traslladar els contenidors a una ubicació on un vehicle de càrrega lateral pugui realitzar fàcilment el buidatge.

Manteniment i neteja de contenidors

VialnetVic s'encarrega del manteniment i la conservació dels contenidors. El 2021 es van realizar 267 reparacions de contenidors en superficie.

Els contenidors en superfície es netegen 3 vegades l'any mitjançant la rentada a pressió. Pel que fa als soterrats, les bústies dels contenidors es netegen amb freqüència setmanal.

Gestió dels residus

El multiproducte recollit es trasllada a la Planta de triatge de paper, cartró i envasos lleugers i transferència de residus municipals de la comarca d'Osona del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona. En aquesta planta es porta a terme la separació de les diverses fraccions i subfraccions. La part dels residus que no es poden recuperar es fan arribar al dipòsit controlat d'Orís.

Els materials obtinguts es traslladen a recuperadors autoritzats. Els diferents materials triats són: alumini, polietilè d'alta densitat (PEAD) natural, polietilè d'alta densitat (PEAD) color, plàstic film, politereftalat d'etilè (PET), clorur de polivinil (PVC), paper i cartró, “papelote”, cartró de begudes i plàstic mixt.

El 2021 es van recollir més de 2.707 tones de paper i cartró, i més de 1.453 tones d'envasos.

Troba més informació sobre la recollida selectiva al web de medi ambient de l'Ajuntament de Vic.

Informador ambiental

La recollida de residus associada a l'activitat dels comerços no és competència de VialnetVic. Tot i això, donat que interfereix tant en el servei de recollida de multiproducte com en la neteja viària, l'empresa va crear la figura de l'informador ambiental.

La funció d'aquesta figura és mantenir informats als comerços de la ciutat sobre la normativa vigent, detectar les seves necessitats específiques i notificar del model de recollida a aplicar pel comerç.