Sobre VialnetVic

Què és VialnetVic?

VialnetVic és l’empresa municipal de Vic que s’encarrega de la realització del servei de neteja viària, la recollida dels contenidors multiproducte (paper-cartró i envasos) i de la gestió de les deixalleries de la ciutat.

VialnetVic es va constituir l’any 2010 per SermuVic (l’empresa de serveis municipals de l’ajuntament) i CESPA, S.A. Fins al 2010 i des de 1997, CESPA, S.A. havia estat concessionària d’aquests mateixos serveis. Per tant tenim una dilatada experiència en la gestió de serveis mediambientals i de neteja a la ciutat de Vic.

L’àmbit d’actuació de VialnetVic constitueix tot el terme municipal, incloent-hi els polígons industrials, així com els barris perifèrics de la Guixa, Sant Llàtzer i la Serra de Sanferm.

Certificacions ISO

VialnetVic disposa de les certificacions ISO 9001 i 14001. El primer suposa la gestió i millora contínua de la qualitat de servei, i el segon la qualitat en la gestió mediambiental. L’obtenció d’aquestes certificacions és voluntària, però garanteix la bona qualitat del servei.

Personal de neteja de VialnetVic
Personal netejant embornals

Organització i personal

Una cinquantena de persones treballen dia a dia per oferir el millor servei possible als ciutadans de Vic.

Comptem amb personal qualificat i preparat que rep formació contínua en temes com els riscos laborals, en aspectes ambientals, etc.

A més, VialnetVic col·labora amb el centre de formació i inserció laboral Eina de l'Associació Sant Tomàs. Aquest centre busca proporcionar sortida professional a joves de la comarca d'Osona, amb certa discapacitat intel·lectual, que sigui coherent amb les seves possibilitats.

L'empresa VialnetVic està formada en un 51% per l'ajuntament de Vic i per un 49% per CESPA, S.A.

La gerència s'encarrega de la coordinació i del funcionament de tota l'empresa, dividint l'activitat en l'àrea d'operacions i la d'administració.

Les instal·lacions

VialnetVic es troba ubicada al Polígon Industrial Sot dels Pradals.

La seu es divideix en 3 zones diferenciades:

  • La nau. Amb 605 metres quadrats és el cos principal de les instal·lacions de l’empresa. Acull el parc de maquinària, les zones de vestuaris i un espai per a les oficines.
  • La deixalleria. Amb una superfície de 3.361 metres quadrats, disposa d’un edifici de planta baixa, d’espai per als contenidors de recollida selectiva i d’una zona d’emmagatzematge de residus perillosos. Més informació de la deixalleria.
  • Zona d’emmagatzematge. Es tracta d’una zona oberta de 3.200 metres quadrats on emmagatzemar materials diversos, contenidors de reposició…

Flota de vehicles

VialnetVic disposa de 18 vehicles de diferents característiques per cobrir totes les necessitats dels serveis que presta. Des d'escombradores de neteja (per realitzar la neteja viària) fins a camions de gran tonatge com un camió cisterna amb capacitat per a 10.000 litres; passant per camions de dimensions més reduïdes, un vehicle d'inspecció i un vehicle Unimog per al repartiment de sal en època de glaçades.