Salutació del president

Benvolguts tots,

Em plau donar-vos la benvinguda a la pàgina web de Vialnetvic que pretén, d’una banda, ser una porta oberta a tots els que vivim a la ciutat de Vic i,  de l’altra, donar a conèixer els serveis que l’empresa Vialnetvic ofereix a la ciutat.   També volem que tota la ciutadania pugui expressar les seves inquietuds en aquestes qüestions.

Vialnetvic dóna servei de neteja viària, fa la recollida de multiproducte i de gestió de les deixalleries a tot el municipi de Vic. La prioritat de l’empresa és mantenir la ciutat neta, i aquest és també l’objectiu de  tot el personal que l’integra perquè volem  que la ciutat sigui un model de netedat.  Volem que tots els que hi vivim ens hi trobem com a casa i que,  mentre, ens hi passegem, ens en puguem sentir orgullosos. La recollida i la  correcta gestió dels residus dipositats als contenidors de multiproducte i a la deixalleria és una tasca considerada imprescindible per mantenir la salubritat de la ciutat i dels seus habitants. Des de Vialnetvic així ho entenem i així us ho volem transmetre a la mínima oportunitat que tenim. Destaquem  que dins les nostres funcions promovem visites a les instal·lacions de la deixalleria amb la finalitat de fomentar la conscienciació ambiental de la població i molt especialment als escolars, ja  que són el nostre futur.

Així doncs, volem millorar la qualitat de vida de tothom oferint-vos un servei d’excel·lència dins de les nostres possibilitats i sempre tenim present que estem al servei de la ciutadania.

Restem a la vostra disposició pel que calgui,

 

Antoni Serrat i Callís
Vic, juny de 2016