Informes anuals

Informes anuals del servei de neteja viària, recollida multiproducte i de gestió de la deixalleria.

Pressupostos

Pressupostos dels últims exercicis. Ingressos, costos, amortitzacions, resultats i beneficis.