Administratiu – Auxiliar administratiu

Lloc de treball Administratiu – Auxiliar administratiu.

Descarregar

Cap de serveis

Lloc de treball Cap de serveis.

Descarregar

Conductor camió ganxo

Lloc de treball Conductor camió ganxo.

Descarregar

Conductor càrrega lateral

Lloc de treball Conductor càrrega lateral.

Descarregar

Conductor cuba

Lloc de treball Conductor cuba.

Descarregar

Conductor escombradora

Lloc de treball Conductor escombradora.

Descarregar

Peó conductor-satèl·lit

Lloc de treball Peó conductor-satèl·lit.

Descarregar

Peó d’escombrat manual

Lloc de treball Peó d’escombrat manual.

Descarregar

Peó d’escombrat mixt

Lloc de treball Peó d’escombrat mixt.

Descarregar

Peó de baldeig

Lloc de treball Peó de baldeig.

Descarregar

Peó deixalleria

Lloc de treball Peó deixalleria.

Descarregar

Peó rentat de vehicles

Lloc de treball Peó rentat de vehicles.

Descarregar

Peó-conductor brigada

Lloc de treball Peó-conductor brigada.

Descarregar