Taules salarials conveni Vialnetvic 2023 (revisades)

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de l’empresa Vialnetvic, SL. Any 2023.

Descarregar

Taules salarials conveni Vialnetvic 2023

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de l’empresa Vialnetvic, SL. Any 2023.

Descarregar

Taules salarials conveni Vialnetvic 2022

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de l’empresa Vialnetvic, SL. Any 2022.

Descarregar

Taules salarials conveni Vialnet 2021

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de l’empresa Vialnetvic, SL. Any 2021.

Descarregar

Taules salarials conveni Vialnet 2020

Taules salarials del Conveni Col·lectiu de l’empresa Vialnetvic, SL. Any 2020.

Descarregar